Dit Privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe je deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar info@hartreanimatiezutphen.nl.

Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o.

info@hartreanimatiezutphen.nl


Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is voor Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen en dat wij hier zorgvuldig gebruik van maken. In dit Privacybeleid lees je hoe de Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. omgaat met jouw gegevens.


Inleiding

De missie van Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. is scholen de handvatten bieden om hun school zichtbaar te maken aan toekomstige leerlingen. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over je verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer gebruik gemaakt wordt gemaakt van ons platform. We bieden onze Gebruikers keuzes over de gegevens die we verzamelen, gebruiken en delen zoals is beschreven in dit Privacybeleid en de Help-pagina’s.


Gegevens die de Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. verzamelt

We geven je inzicht in de gegevens die we verzamelen wanneer je ons platform gebruikt.

Basis accountgegevens

Wanneer je een boeking doet bij een activiteit, verstrek je persoonlijke gegevens aan ons, zoals je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons met het versturen van een boekingsbevestiging.

Jouw browsers en apparaten

We verzamelen informatie over browsers en apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot het platform, waardoor we je door middel van toekomstige updates een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

De gegevens die we verzamelen, bestaan onder meer uit het type browser en de instellingen ervan, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (waaronder bijvoorbeeld de naam van de provider). We verzamelen ook informatie over de interactie van je browsers en apparaten met ons platform, waaronder IP-adressen, de datum, tijd en verwijzende URL van jouw verzoek.

We verzamelen deze gegevens alleen wanneer je ons platform vanaf jouw apparaat bezoekt.

In sommige omstandigheden verzamelt de Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. aanvullende gegevens over je, bijvoorbeeld naar aanleiding van een support vraag en/of telefonisch contactmoment.

We gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale webopslag, zoals browserwebopslag of cache, databases en serverlogbestanden.


Waarom de Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. gegevens verzamelt

We gebruiken de gegevens die we via ons platform verzamelen voor de volgende doeleinden:

Onze diensten leveren

We gebruiken je gegevens om onze diensten te leveren, zoals een boeking doorgeven aan scholen en relevante content met je te delen.

Onze diensten onderhouden en verbeteren

We gebruiken je gegevens ook om ervoor te zorgen dat onze diensten werken zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die je aan ons rapporteert. We gebruiken je gegevens ook om verbeteringen door te voeren in onze diensten. Zo helpt inzicht in jouw gebruik ons bijvoorbeeld bij de verbetering van het navigatiemenu.

Prestaties meten

We gebruiken gegevens voor analyse en metingen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze diensten worden gebruikt. Zo analyseren we bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoeken aan ons platform om zo onder meer het productontwerp te optimaliseren.

Met jou communiceren

We gebruiken gegevens die we verzamelen (zoals je e-mailadres) om rechtstreeks met je te communiceren. We kunnen je bijvoorbeeld informeren over aanstaande veranderingen of verbeteringen van onze diensten. En als je contact opneemt met Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o., houden we gegevens over jouw verzoek bij om je te helpen eventuele problemen op te lossen.

Onze gebruikers en de organisatie beschermen

We gebruiken informatie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten te helpen verbeteren. Dit omvat onder meer het detecteren en voorkomen van en reageren op fraude, misbruik, beveiligingsrisico’s en technische problemen die schade kunnen veroorzaken bij Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o., onze gebruikers of andere betrokkenen.


Je gegevens delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. behalve in de volgende gevallen:

Met jouw toestemming

We delen persoonlijke gegevens buiten Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. alleen als we hiervoor jouw toestemming hebben.

Voor externe verwerking

We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners en andere vertrouwde organisaties en individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende beveiligingsmaatregelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van dienstverleners om ons te helpen met hosting en klantondersteuning.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens buiten Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
  • de van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o., onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met onze partners, zoals scholen of ontwikkelaars. We delen gegevens bijvoorbeeld openbaar om trends te laten zien voor het algemene gebruik van ons platform. We staan ook specifieke partners toe niet privacy gevoelige gegevens te verzamelen ten behoeve van meetdoeleinden.

Als de Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers vooraf actief op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.


Jouw gegevens inzien, wijzigen, exporteren of verwijderen

Alle informatie die we over jou bewaren is op te vragen, te wijzigen en te verwijderen. Stuur in dat geval een e-mail naar info@hartreanimatiezutphen.nl. Hiervoor hanteren wij onze 'Procedure behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen'. Wij sturen je vervolgens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek een schriftelijke motivatie of aan het verzoek gehoor wordt gegeven en zo ja, op welke wijze. Als het een gecompliceerd verzoek is verlengen wij deze termijn met maximaal twee maanden.

In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn zelf je gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.


Wijziging

Wijzigingen in het Privacybeleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op het gebruik van ons platform.

De Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o. (’wij’ of ‘ons’) kan dit Privacybeleid aanpassing. Als we hierin wezenlijke aanpassingen aanbrengen, stellen we je via ons platform of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat je de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, laat dit ons dan weten.

Als je ons platform blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erken je dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van jouw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacybeleid vallen.


Contactgegevens

Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd via info@hartreanimatiezutphen.nl.

Stichting Hartreanimatie Zutphen e.o.

info@hartreanimatiezutphen.nl.


We houden jouw persoonlijke gegevens privé en veilig en geven je zo goed mogelijk informatie en controle hierover.

Telefoonnummer: 06-39570957
E-mailadres: info@hartreanimatiezutphen.nl
Adres: Nachtwachtplein 6, 7242 CS Lochem
KvK nr: 08139157
IBAN: NL 38 RABO 0319 7004 10

Adres van onze leslocatie:

't Warnshuus Dreiumme 43. ('s avonds via de hoofdingang bibliotheek aan de Runneboom)

©2024 Stichting Hartreanimatie Zutphen eo.