Nieuw Bestuurslid

Met ingang van 17 februari is Manon Wullink onze nieuwe Secretaris als opvolger van Ruud Valkenborg. Manon: Van Harte Welkom en Ruud: Enorm bedankt voor alle inspanningen, die je in alle jaren voor SHZeo gedaan hebt. Ruud zal wel op de achtergrond aanwezig blijven. Het huidige bestuur is nu: Henk Henkes - Voorzitter, Bert van der Veen - Penningmeester en Manon Wullink - Secretaris.Start van het voorjaar seizoen 2023

Begin maart 2023 start het nieuwe seizoen van het voorjaar 2023. U kunt zich weer aanmelden voor een Nieuwe cursus, een Baby en Kinder reanimatie cursus of een Herhalingscursus. Er zijn een paar nieuwtjes: We hebben een set van 4 nieuwe reanimatie poppen aangeschaft. Met deze nieuwe poppen kunnen we onder andere ook de kwaliteit van het reanimeren bewaken. Ruud en Henk zullen wat meer op de achtergrond actief gaan zijn en zullen als invaller cursus blijven geven. Helaas zijn we genoodzaakt om de kosten van de herhalingscursus te verhogen naar €17,50. De kosten van de andere cursussen veranderen niet

HartslagNu

Een aanzienlijk deel van onze cursisten heeft zich, na een beginners- en minimaal 1 herhalingscursus gevolgd te hebben, aangemeld als Burgerhulpverlener bij HartslagNu. Tijdens de Coronatijd is de manier van aanmelden veranderd.

Wat is er veranderd?
De Burgerhulpverlener moet nu zelf invullen tot wanneer de aanmelding geldig is. Dit is maximaal 1 jaar na de laatst gevolgde herhalingscursus.

Per 1 januari 2023 is HartslagNu begonnen met het opschonen van hun bestanden. HartslagNu heeft Burgerhulpverleners, die langer dan een jaar geen herhalingscursus hebben gevolgd, een mail gestuurd, waarin jullie gevraagd wordt om alsnog een herhalingscursus te doen.

Wat moet je doen als je opgeroepen wil blijven worden als Burgerhulpverlener?

  1. Login bij Mijn HartslagNu
  2. Controleer bij Mijn Profiel of jouw gegevens nog kloppen en bewerk deze zo nodig.
  3. Vul bij Certificaat de datum in. Dit is maximaal 1 jaar na de laatste herhalingscursus.
  4. Je hoeft geen certificaat toe te voegen
  5. Vul ook in wanneer en waar je beschikbaar bent als Burgerhulpverlener.
  6. Sla de wijziging op
Telefoonnummer: 06-39570957
E-mailadres: info@hartreanimatiezutphen.nl
Adres: Nachtwachtplein 6, 7242 CS Lochem
KvK nr: 08139157
IBAN: NL 38 RABO 0319 7004 10

Adres van onze leslocatie:

't Warnshuus Dreiumme 43. ('s avonds via de hoofdingang bibliotheek aan de Runneboom)

©2023 Stichting Hartreanimatie Zutphen eo.