U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zutphen,  november 2020

 

Nieuwsbrief                                                                                                                        

Beste mensen,

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij jullie wat betreft de Stichting Hartreanimatie Zutphen eo bijpraten over de stand van zaken in deze Corona tijd.

Vol enthousiasme hadden we aan het einde van de zomer de (herhalings) cursussen Reanimatie en het gebruik van de AED weer willen opstarten. Omdat we in het Gelre ziekenhuis in verband met de Corona pandemie (nog) niet terecht konden, zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie.

Die hadden snel gevonden in Warnsveld: Gebouw “Triangel” aan de Kerkhofweg 11. Daar hebben we genoeg ruimte om aan groepen van maximaal 15 personen onder de voorwaarden die het RIVM opgesteld heeft, de reanimatie cursussen verantwoord te kunnen geven.

De eerste drie weken is ons dat aardig gelukt, totdat als gevolg van de toename van het aantal besmettingen de maatregelen weer verscherpt werden. Per 28 september hebben we, als bestuur, toen besloten om de cusussen (tijdelijk) te stoppen. Zodra het weer mogelijk is, zullen we je weer een uitnodiging sturen voor de reanimatie lessen. We hopen dat we – als het Coronavirus ons dat tenminste toelaat – in het begin van het nieuwe jaar weer te kunnen starten.

Maar wat kunnen we nu en tot die tijd doen?

  • Blijf gezond!!
  • We zijn natuurlijk in afwachting van een verbetering van de situatie.
  • De geldigheid van je certificaat is op aanraden van de Hartstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad met een jaar verlengd.
  • Kijk eens  (of regelmatig) naar de App  Reanimatie van de Hartstichting die je kunt downloaden via de App Store  (Apple)  of Playstore (Android).
  • Kijk het cursus boekje, dat jullie van ons gekregen hebben, af en toe eens door!
  • Wanneer je je aangemeld hebt als Burgerhulpverlener bij HartslagNu, kijk dan eens naar de site van HartslagNu. Daar staat het laatste nieuws over reanimatie in Coronatijd. Bijgevoegd is het meeste recente reanimatieprotocol.
  • In tegenstelling tot wat in enkele regionale wijkbladen voor Zutphen en omgeving onlangs is vermeld, is Zutphen en omgeving volledig gedekt met een netwerk van openbaar bereikbare AED’S. Waar je een AED kunt vinden, staat in de app van HartslagNu.   Bovendien krijg je, wanneer je als burghulpverlener wordt opgeroepen, een bericht waar de dichtst bijzijnde AED hangt, hoe je er komt en waar de reanimatie is.

 

We hopen van harte jullie zo snel als dat kan, terug te zien op een van de cursus avonden.

 

Namens het bestuur van de Stichting Hartreanimatie Zutphen eo,

 

Henk Henkes, voorzitter.